LUOTTAMUSHENKILÖ VASTAA

Tältä sivulla voit lukea luottamusmiesten vastauksia ajankohtaisiin ja keskeisiin palvelussuhteen ehtoihin ja palkkakysymyksiin. Voit lähettää kysymyksiä luottamushenkilöille OTA YHTETTÄ -kohdasta tai sähköpostin välityksellä.

Luottamushenkilöltä kysyttyjä asioita:

Miksi OAJ ei salli kunnissa säästösopimuksia esim. lomarahojen vaihtamista vapaiksi?

LH: OAJ ei hyväksy opettajien ja päiväkodin kasvatushenkilöstön lomautuksia, koska ne johtavat laittomaan tilanteeseen. Vapaalla olevan opettajan tilallehan ei oteta sijaista, vaan työt yrittää hoitaa naapuriluokan ope.

Perusopetuslain 30 §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaanohjausta jokaisena koulupäivänä. Perusopetuslain 29 §:ssä on puolestaan säädetty oppilaalle oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lähtökohdiltaan vastaavanlaiset säännökset sisältyvät myös muita koulumuotoja koskeviin lakeihin.


Missä tapauksissa siirtymäkaudenlisä poistuu opettajalta?

LH: Siirtymäkauden lisä poistuu kolmella eri tavalla.

1) Kerralla kokonaan kun opettaja siirtyy toiseen virkaan.

Tällaiseksi siirroksi ei ole tulkittu alkuopetuksen siirtymäkauden lisää saavan opettajan siirtymistä ilman päivänkään katkoa tehtävään, jossa vanhan, 28.2.2007 voimassa olleen sopimuksen mukaan hänellä olisi ollut oikeus alkuopetuksen lisään.
2) Kerralla kokonaan kun tehtävä (=olosuhde), jonka vuoksi se on syntynyt, poistuu tehtävistä.
3) Kaikki tehtäväkohtaisen palkan korotukset pienentävät siirtymäkauden lisää korotuksia vastaavasti. Tästä poikkeuksena on yleiskorotuksen vaikutus tehtäväkohtaiseen palkkaan, sillä se ei pienennä siirtymäkauden lisää. Jos tehtäväkohtaisen palkan korotus on suurempi kuin siirtymäkauden lisä, poistuu siirtymäkauden lisä kerralla kokonaan.
Siis lyhyesti sanottuna siirtymäkauden lisä pysyy, jos sama tehtävä säilyy. Jos lisää saava henkilö saa esim. TVA-rahaa jostakin hänelle uudesta vaativuustekijästä, pienenee siitymäkauden lisä tämän korotuksen verran.

 

Pitääkö opettajan huolehtia oppilaiden lääkkeistä ja niiden mukana olosta esim. liikuntatuntien aikana?

LH:  OAJ:n kanta (luottamushenkilöille koulutuksessa kerrottu menettylytapa):

Opettajan ei tule lupautua lääkitsemään oppilaita tai huolehtimaan oppilaiden lääkkeistä. Vastuu lääkkeistä ja niiden mukana olosta kuuluu vanhemmille ja terveydenhoitohenkilökunnalle.

Jos oppitunnilla tapahtuu jokin "hätätilanne" toimitaan yleisten kansalaisten auttamisvelvollisuuksien mukaan. Eli hädässä olevaa oppilasta ei voi jättää pulaan hänen huolimattomuuden takia. Jos on ainoana aikuisena paikalla, voi olla tehokkainta juuri itse hakea apua ja/tai lääkettä. Toki pitänee ohjeistaa mahdollisimman hyvin paikalle jäävät oppilaat. Näin toimimalla ei syyllisty ainakaan heitteillejättöön.